O Fundacji słów kilka

Fundacja powstała w kwietniu 2016 roku. Celami statutowymi jest działalność na rzecz:
• ochrony i promocja zdrowia,
• nauki, edukacji i wychowania,
• kultury i sztuki
w zakresie wspierania holistycznego rozwoju człowieka na płaszczyznach: ciała, umysłu i ducha, szczególnie osób niepełnosprawnych. Nie bez przyczyny w nazwie Fundacji pojawia się słowo CUD - należy je potraktować jako skrót, którego rozwinięcie brzmi:
• C-ciało
• U-mysł
• D-uch
Idea holistycznego rozwoju człowieka łączy różne poziomy funkcjonowania człowieka: dbanie o zdrowie, edukację intelektualną, rozwój duchowy. Od dawna mówi się o tym, że nasze ciało i poszczególne jego części, zmysły oraz umysł należy traktować jako integralną, wzajemnie powiązaną całość, zapewniając im taką samą dozę uwagi i troski..

Początki działań

Fundacja mimo iż jest młodą organizacją w pierwszym roku swojego istnienia (rok 2016) przeprowadziła szereg działań skierowanych do: osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz szerzenia inicjatywy wolontariatu. Odbyliśmy spotkania z kilkuset dziećmi w szkołach, ucząc ich czym jest niepełnosprawność i jak pomagać takim osobom, przeszkoliliśmy 40 młodych wolontariuszy na warsztatach wyjazdowych, przeprowadziliśmy kursy pierwszej pomocy, zorganizowaliśmy cykliczne zajęcia sportowe i kulturalne dla osób starszych.

Rok 2017

W roku 2017 Fundacja przeprowadza kolejną inicjatywę: „Akademię Aktywności”, która ma na celu pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wspieranie ich niezależności, zaradności osobistej i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Adresatami projektu są mieszkańcy z całego Dolnego Śląska (ok 250 osób). Projekt składa się z trzech różnych paneli:

Panele

1. Cotygodniowe zajęcia z piłki siatkowej na siedząco + Turniej piłki siatkowej na siedząco


2. Cotygodniowe zajęcia nauki pływania i rekreacji ruchowej w wodzie + Rejs integracyjny Zawiszą Czarnym


3. Cotygodniowe zajęcia z rekreacji ruchowej + obóz rehabilitacyjny

Zajęcia z piłki siatkowej na siedząco + Turniej Integracyjny

Zadanie polega na realizacji dwóch paneli: pierwszy – cotygodniowy - to zajęcia piłki siatkowej na siedząco dla dzieci ze Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa. Drugi to Turniej Integracyjny Piłki Siatkowej na siedząco, który odbył się 2 grudnia 2017 r. Zgromadził ok 150 osób: niepełnosprawnych, ich opiekunów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, firm. Swoje drużyny wystawili m.in.:
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze
• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowarach
• Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa
• Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze
• Komenda Miejska Straży Pożarnej w Jeleniej Górze
• Urząd Miasta Jelenia Góra
• Termy Cieplickie
• Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat Jelenia Góra.

Zajęcia rekreacji ruchowej w wodzie + Rejs integracyjny Zawiszą Czarnym

Zajęcia z pływania i gimnastyka w wodzie są niewątpliwie jedną z najlepszych form rehabilitacji fizycznej i emocjonalnej. Umożliwienie osobom niepełnosprawnych systematycznych zajęć w tym zakresie jest niewątpliwie jednym z podstawowych celów naszej działalności.

Chcieliśmy jednak umożliwić również przeżyć tym ludziom przygodę życia - Rejs kultowym żaglowcem Zawisza Czarny. Na pokładzie połowę załogi stanowiły osoby niepełnosprawne. Była osoba zupełnie niewidoma, była osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, najmłodszy uczestnik miał 5 lat, a najstarszy 73 - jak widać żadna niepełnosprawność nie jest przeszkodą do realizacji szalonych marzeń! Uczestnicy w niemal 100% obsługiwali żaglowiec: sterowali, nawigowali, stawiali i zrzucali żagle, obsługiwali cumy i odbijacze, codziennie myli pokład, przygotowywali wraz z kukiem posiłki i myli naczynia, na bieżąco sprzątali wszystkie pomieszczenia jachtu. Była to niesamowita forma rehabilitacji społecznej tych ludzi. I pewnie nie mieliby nigdy okazji przeżycia takiej przygody.

Zajęcia z rekreacji ruchowej + obóz rehabilitacyjny

Kolejnym z elementów naszej podstawowej działalności są cotygodniowe zajęcia z gimnastyki - rehabilitacja ruchowo – relaksacyjna, by poprawić zdrowie, mobilność i samopoczucie.

Również w ramach tego bloku zajęć 20-osobową grupę naszych Podopiecznych zabraliśmy na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w przepięknym Sanatorium St. Lukas w Świeradowie. Uczestnicy mieli zapewnione: transport, noclegi w komfortowych 2 – osobowych pokojach, 3 posiłki dziennie, zajęcia rehabilitacyjne w wodzie, kinezyterapię oraz fizykoterapię. Dzięki uprzejmości Właścicieli, Sanatorium St. Lukas znacznie obniżyło dla Fundacji koszty pobytu Uczestników turnusu, dzięki czemu mogliśmy zapewnić naszym Podopiecznym pobyt w hotelu o bardzo wysokim standardzie. Pomijając wszystkie zalety wynikające z jakości rehabilitacji, część z uczestników ze wzruszeniem wyznawało, iż pierwszy raz w życiu są w takim miejscu i czują się docenieni i dowartościowani jako ludzie.

Skontaktuj się z nami